Polityka prywatności i plików Cookies

Dzień dobry!

Jeśli znalazłeś się na tej stronie to znaczy, że jesteś świadomy jak ważne są zasady dotyczące Twojej prywatności. Doskonale to rozumiem, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument, w którym znajdziesz informacje o administratorze, zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików Cookiem w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://rodorady.com.

Administratorem strony jest firma Rodo Rady mieszcząca się we Wrocławiu(53-528) przy ul. Wincentego Stysia 36/8, NIP: 8951978459 reprezentowana przez Piotr Lejzę.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z Twoją prywatnością możesz skontaktować się ze mną pisząc na adres: piotr.lejza@rodorady.com

Dane osobowe

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Rodo Rady mieszcząca się we Wrocławiu(53-528) przy ul. Wincentego Stysia 36/8, NIP: 8951978459 reprezentowana przez Piotr Lejzę.

Celem przetwarzania jest:

Wysyłka newslettera

Jeżeli chcesz zapisać się do newslettera musisz podać mi swój adres mailowy i imię za pośrednictwem formularza zapisu do newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do newslettera.

(podstawa przetwarzania: art.6 ust. 1 lit. a RODO)

Kontakt

Kontaktując się ze mną poprzez pocztę elektroniczną, przekazujesz mi swoje dane. Twoja zgoda wynika z zainicjowania kontaktu. Po zakończeniu kontaktu korespondencja będzie podlegać archiwizacji.

(podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Komentarze

Podczas komentowania artykułów umieszczonych na tej stronie, musisz wypełnić formularz i podać w nim swoje imię i adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez firmę Disqus Inc., 301 Howard Street, Suite 300, San Francisco, CA94105, USA. Disqus jest samodzielnym administratorem Twoich danych osobowych, a korzystanie z systemu odbywa się na podstawie akceptacji przez Ciebie regulaminu świadczenia usług przez Disqus. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu, chyba że wcześniej poprosisz o usunięcie komentarza, co spowoduje usunięcie Twoich danych z bazy.

W każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do komentarza, jak również zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO. Uprawnienia te możesz realizować bezpośrednio w ramach swojego konta użytkownika w systemie Disqus.

Przekazane dane podczas komentowania artykułów przetwarzane są w celu opublikowania komentarza.

(podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. a RODO i art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Odbiorcy danych

Odbiorcami danych mogą być podmioty, z których usług korzystam podczas prowadzania swojej działalności.

  1. Hoste.pl – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej,
  2. Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google,

Dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji Międzynarodowej w związku z wykorzystywaniem oprogramowania wirtualnego dysku, oprogramowania do wysyłki newsletterów lub innych produktów niezbędnych do prowadzenia mojej działalności. Dane osobowe w takiej sytuacji są bezpieczne, ponieważ odpowiednie zabezpieczenia i decyzje są zapewnione poprzez mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield, standardowe klauzule umowne przyjętych przez Komisję Europejską zgodnie z procedurą sprawdzającą o której mowa w art.93 ust.2 Rozporządzenia RODO, standardowe klauzule ochrony danych osobowych przyjętych przez organ nadzorczy i innych wskazanych w art. 46 ust. 2 Rozporządzenia RODO)
Przekazanie danych nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców –przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Twoje prawa

Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.

Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa krajowego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się ze mną poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres kontaktowy podany powyżej wyznaczonego przez Administratora lub Sprzedawcy wskazany na wstępie polityki prywatności.

Pliki Cookies i analityka

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający tą stronę. Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

Zgoda na cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Dzięki specjalnemu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Ponadto, zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Cookies podmiotów trzecich. Moja strona, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej.

Analiza i statystyka. Wykorzystuję cookies do śledzenia statystyk strony, takich jak liczba osób odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony etc. Korzystam w tym zakresie z Google Analytics, co wiąże się z wykorzystaniem plików cookies firmy Google LLC. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics będziemy mogli korzystać również z funkcji marketingowych, czy nie.

Marketing. Korzystam z narzędzi marketingowych, takich jak Facebook Pixel, by kierować do Ciebie reklamy. Wiążę się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Facebook. W ramach ustawień plików cookies możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przeze mnie w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Korzystam z narzędzi remarketingowych Google AdWords. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdWords. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będę mogli w Twoim przypadku korzystać z Google AdWords, czy nie.

Należę do sieci reklamowej Google AdSense. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi Google AdSense. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies masz możliwość zadecydowania, czy będę mógł w Twoim przypadku korzystać z personalizowanych reklam Google AdSense, czy nie.

Narzędzia społecznościowe. Zapewniam możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+, LinkedIN.

Osadzam na stronie nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy odtwarzasz takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Korzystam na stronie z systemu komentarzy Disqus. Wiąże się to z wykorzystywaniem plików cookies firmy Disqus.

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.